PROJEKTY ŚRODOWISKOWE

Wspieramy naszych klientów w rozwijaniu biznesu.

Analizujemy plany inwestycyjne naszych klientów pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania w przyszłości.

Planujemi i zarządzamy inicjatywami, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zmniejszają negatywny wpływ na środowisko oraz optymalizują wykorzystanie zasobów.

Identyfikujemy wskaźniki, które uzasadniają ograniczenie wpływu na środowisko i oszczędność energii.

Opracowujemy metodologie i systemy tak, aby zużywać mniej, wytwarzać więcej i pozytywnie wpływać na środowisko. Określamy wskaźniki, które umożliwiają pomiar wyników ich działania.

Pomagamy naszym klientom w opracowaniu bardziej zrównoważonego modelu biznesowego, uwzględniającego aspekty ochrony środowiska poprzez indywidualne, wyspecjalizowane podejście, w którym:

Planujemy i zarządzamy inicjatywami, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, zmniejszając negatywny wpływ na środowisko i optymalizując wykorzystanie zasobów.

Tworzymy nowe metody i systemy w celu zmniejszenia zużycia zasobów, produkując więcej i poprawiając relacje ze środowiskiem, co pozwala nam na określenie wskaźników dzięki którym mierzymy rezultaty działań.

Nasze specjalistyczne usługi pomogą połączyć działania prośrodowiskowe ze strategią firmy.

ANALIZA CYKLU ŻYCIA PROJEKTU I ECODESIGN

ŚLAD WĘGLOWY I ŚLAD WODNY

SYSTEMY ZARZĄDZANIA (ENERGIA, ŚRODOWISKO, JAKOŚĆ)

AUDYTY ENERGETYCZNE

AUDYTY ZGODNOŚCI PRAWNEJ

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I SCR