PROJEKTY EUROPEJSKIE

Nasz zespół Doradztwa Europejskiego specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania na badania i rozwój w Europie.

Składa się z interdyscyplinarnych specjalistów, wyspecjalizowanych w zarządzaniu projektami europejskimi, działa od czasu powołania 6 Programu Ramowego. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w dużych europejskich programach finansowych, między innymi Horyzont 2020 i LIFE.

Jakość naszych usług jest potwierdzona licznymi sukcesami oraz funduszami pozyskanymi dla naszych klientów.

Nasz sposób działania opiera się na wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia i rozległej sieci kontaktów, które posiadamy.

Mamy weryfikowalne doświadczenie pracując dla klientów na wszystkich poziomach łańcucha wartości, od powstania pomysłu, szkoleń z zakresu pozyskiwania finansowania, przygotowania wniosków, negocjacji i zarządzania projektami w różnych obszarach, w tym zdrowia, biotechnologii, klimatu, środowiska, energii, transportu lub Excellent Science.

Oferujemy specjalistyczne usługi dostosowane do potrzeb każdego klienta.

Analizujemy bieżącą sytuację klienta w zakresie możliwości uczestnictwa w projektach europejskich.

Przygotowujemy plan działania w celu ułatwienia dostępu naszemu klientowi do wszystkich europejskich możliwości finansowania. Określamy zakres prac B+R naszych klientów i analizujemy jego zgodność z programami europejskimi. Śledzimy interesujące wydarzenia i konferencje, a także bierzemy udział w inicjatywach, które zwiększają dostęp naszego klienta do udziału w europejskich programach.