PROJEKTY EUROPEJSKIE

Nasz zespół Doradztwa Europejskiego specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania na badania i rozwój w Europie.

Składa się z interdyscyplinarnych specjalistów, wyspecjalizowanych w zarządzaniu projektami europejskimi, działa od czasu powołania 6 Programu Ramowego. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w dużych europejskich programach finansowych, między innymi Horyzont 2020 i LIFE.

Jakość naszych usług jest potwierdzona licznymi sukcesami oraz funduszami pozyskanymi dla naszych klientów.

Nasz sposób działania opiera się na wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia i rozległej sieci kontaktów, które posiadamy.

Mamy weryfikowalne doświadczenie pracując dla klientów na wszystkich poziomach łańcucha wartości, od powstania pomysłu, szkoleń z zakresu pozyskiwania finansowania, przygotowania wniosków, negocjacji i zarządzania projektami w różnych obszarach, w tym zdrowia, biotechnologii, klimatu, środowiska, energii, transportu lub Excellent Science.

Oferujemy specjalistyczne usługi dostosowane do potrzeb każdego klienta.

DORADZTWO FINANSOWE W ZAKRESIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Analizujemy bieżącą sytuację klienta w zakresie możliwości uczestnictwa w projektach europejskich.

Przygotowujemy plan działania w celu ułatwienia dostępu naszemu klientowi do wszystkich europejskich możliwości finansowania. Określamy zakres prac B+R naszych klientów i analizujemy jego zgodność z programami europejskimi. Śledzimy interesujące wydarzenia i konferencje, a także bierzemy udział w inicjatywach, które zwiększają dostęp naszego klienta do udziału w europejskich programach.

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW DO PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

Analizujemy wykonalność projektu i jego zgodność z tematem konkursu.

Koordynujemy działania techniczne, administracyjne i finansowe w trakcie przygotowywania wniosku.

Pomagamy w doborze partnerów.

Pomagamy w określeniu struktury pakietów prac projektowych, optymalnego budżetu i upewniamy się, że treść techniczna spełnia oczekiwania i wymagania organu finansującego.

Informujemy kierownika projektu oraz nasze krajowe punkty kontaktowe o wnioskach oczekujących na prezentację w celu maksymalizacji szans ich powodzenia.

Pomagamy koordynatorowi w przygotowaniu Umowy Konsorcjum oraz zarządzamy Genuine Progress Indicator za pośrednictwem naszego działu prawnego, specjalizującego się w projektach europejskich.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Dbamy o proces zarządzania projektem, zapewniając profesjonalną realizację począwszy od negocjacji z KE aż do zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

W tym celu:

  • Opracowujemy procedury administracyjne i finansowe, które gwarantują sprawne zarządzanie oraz realizację projektu.
  • Sprawdzamy informacje administracyjne i finansowe, aby sprostać wymaganiom KE bądź też agencji finansującej.
  • Śledzimy i kontrolujemy budżet oraz:
  • Pomagamy w komunikacji z KE lub odpowiednimi agencjami finansującymi.
  • Zarządzamy konsorcjum: wspieramy koordynatora w wypełnieniu postanowień Umowy o dofinansowanie oraz Umowy konsorcjum.
SZKOLENIA

Oferujemy elastyczne metody nauczania dostosowane do potrzeb klienta.

Zapewniamy kompleksową, spersonalizowaną obsługę w formie warsztatów, w połączeniu z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi.

Przeprowadzamy szkolenia z głównych programów funduszy europejskich.