INTERNACJONALIZACJA

Definicja międzynarodowych strategii finansowania projektów B+R, efektywności energetycznej, projektów środowiskowych, inwestycji przemysłowych/i lub internacjonalizacji.

Identyfikacja, mapowanie i dostęp do międzynarodowych źródeł finansowania. Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania publicznego na poziomie międzynarodowym.

Duża sieć kontaktów w głównych organizacjach międzynarodowych, w tym w krajach Ameryki Łacińskiej, Afryki, Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej

Własna sieć ekspertów technicznych dla projektów z różnych dyscyplin naukowych na najwyższym poziomie.

DLACZEGO EURO-FUNDING?

  • Posiadamy biura w ponad 19 krajach, co umożliwia uzyskanie kluczowych informacji na temat procesów pozyskiwania dofinansowania i poprawnego przygotowania projektów na poziomie lokalnym i międzynarodowym.
  • Zwiększamy szansę na powodzenie w pozyskaniu dofinansowania.
  • Pokonujemy bariery w dostępie do funduszy międzynarodowych
  • Posiadamy zespół z 15 letnim doświadczeniem, w tym pracowników z organizacji takich jak BID, Europaid, ICEX, itd.
  • Projektowanie systemów wczesnego wykrywania
  • Euro-Funding poszukuje partnerów nastawionych na długoterminową współpracę opartą na obopulnych korzyściach
  • Zespół ekspertów z różnych dziedzin i obszarów geograficznych
  • Bezpośrednie kontakty z funkcjonariuszami głównych organów na szczeblu międzynarodowym.
  • Rozległa wiedza na temat cyklu zarządzania projektami i procedur stosowanych w agencjach/instytucjach pośredniczących