INNOWACJE

W Euro-Funding doradzamy naszym klientom w definiowaniu i wdrażaniu strategii finansowania, łącząc różne możliwości dostępne na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Finansowanie innowacyjności ze środków publicznych w polsce

Ulgi podatkowe na badania i rozwój

Łączymy różne zachęty finansowe, rozwijając optymalne strategie finansowania

Zapewniamy najwyższą rentowność dla podejmowanych działań:

  • Dostosowujemy się do polityki finansowej, podatkowej i księgowej naszych klientów
  • Opierając się na strategicznym planie inwestycyjnym rozwijamy koncepcje finansowania, dostosowując je do aktualnych informacji i zmian regulacyjnych
  • Czuwamy nad prawidłowym wdrożeniem strategii. W trakcie całego procesu jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszymi klientami oraz jednostkami administracyjnymi zarządzającymi funduszami.
FINANSOWANIE INNOWACYJNOŚCI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSCE

Pomoc bezpośrednia (dotacje, pożyczki preferencyjne) jest kompatybilna z zachętami podatkowymi i optymalną strategią finansowania polegającą na połączeniu obu narzędzi.

Dotacje i kredyty

Szukamy maksymalnej rentowności i zabezpieczenia prawnego w zakresie stosowania zachęt podatkowych i bezpośredniego wsparcia finansowego dla naszych klientów.

Dotacje i kredyty preferencyjne

Prowadzimy szczegółową analizę każdego projektu i jego cyklu życia, w celu określenia możliwości jego finansowania.

Opracowujemy indywidualne, szczegółowe mapy finansowania dla naszych klientów poprzez kompleksową analizę dostępnych narzędzi bezpośredniego finansowania na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Mamy bogate doświadczenie w ocenie projektów w różnych organizacjach zarządzających pomocą oraz wiedzę na temat konkretnych programów.

To szczegółowa wiedza na temat kryteriów stosowanych przez instytucje finansujące daje nam możliwość zmaksymalizowania sukcesu finansowego Projektu

R&D TAX DEDUCTION

ulg podatkowych z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Od 1 stycznia 2016 r. firmy mają możliwość skorzystania z nowych ulg podatkowych z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Nowa ulga podatkowa w połączeniu z już funkcjonującymi na rynku źródłami pozyskiwania dotacji, w znacznym stopniu zwiększy zakres możliwości finansowania działalności B+R przedsiębiorstw.

Ulga na prace badawczo-rozwojowe – wysokość odliczenia z podstawy opodatkowania stanowi:

  • 50% kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność badawczą i rozwojową.
  • 50% (MŚP) lub 30% (duże przedsiębiorstwa) innych wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową.
 

 

Wynagrodzenia

 

 

Nabycie materiałów i surowców

 

Ekspertyzy, opinie, doradztwo, nabywanie wyników prac B+R od jednostek naukowych

 

 

Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

MŚP

 

30 % (2017 – 50%)

20% (2017 – 50%)

20% (2017 – 50%)

20% (2017 – 50%)

Duże przedsiębiorstwa

 

30% (2017 – 50%)

10% (2017 – 30%)

10% (2017 – 30%)

10% (2017 – 30%)

 

NASZA METODOLOGIA

  1. Identyfikacja projektów: Mapowanie projektów B+R i ich klasyfikacja podatkowa.

Ustalenie terminu ważności i opłacalności odliczenia podatku.

  1. Raport Ekonomiczny:

Obliczanie kwalifikowalności kosztów oraz ulgi podatkowej. Pełne korzyści z ulgi podatkowej w uzasadniony sposób.

  1. Raport Techniczny: Opis techniczny działalności B+R. Określenie zakresów działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z definicjami podatkowymi.
  2. Wsparcie i bieżące konsultacje: Gotowość do wspierania reprezentacji prawnej przedsiębiorstwa w przypadku kontroli podatkowych.