ULGA B+R i IP BOX

EURO-FUNDING to międzynarodowa w firma konsultingowa z 22 letnim doświadczeniem we wspieraniu Klientów w zakresie finansowania innowacji i działalności B+R (ulga B+R, IP BOX, dotacje, projekty strategiczne i finansowanie z EU).

Doradzamy naszym Klientom w definiowaniu i wdrażaniu strategii finansowania, łącząc różne możliwości dostosowane do branży i specyfiki Klienta.

Od 1996 realizujemy projekty z zakresu Ulgi Badawczo-Rozwojowej, IP BOX oraz grantów przyczyniając się do rozwoju i umacniania pozycji konkurencyjnej naszych Klientów.

Nasza metodologia obejmuje analizę 360. Dzięki indywidualnemu podejściu skutecznie wdrażamy i maksymalizujemy korzyści wynikające ze stosowania synergii ulg na działalności badawczo-rozwojową (ULGA B+R i IP BOX). 

Nasza misja, oparta jest na trzech zasadach:

 • Namacalnych Korzyści (tangible business results)
 • Rzetelności (diligence)
 • Bezpieczeństwa (business security and protection

W ramach projektu występujemy o indywidualne interpretacje podatkowe.

Zapewniamy najwyższą jakość podejmowanych działań:

 • Dostosowujemy się do polityki finansowej, podatkowej i księgowej naszych Klientów
 • Opierając się na planowanych i realizowanych projektach badawczo-rozwojowych rozwijamy koncepcje stosowania ulg na bieżąco dostosowując je do aktualnych informacji i zmian regulacyjnych
 • Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem wdrożenia wraz z pełną uczestniczącą obsługą potencjalnych kontroli. W trakcie całego procesu jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Klientami wspierając ich w skutecznym rozliczeniu i wdrożeniu ulg.

ulg podatkowych z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Od 1 stycznia 2016 r. firmy mają możliwość skorzystania z nowych ulg podatkowych z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Nowa ulga podatkowa w połączeniu z już funkcjonującymi na rynku źródłami pozyskiwania dotacji, w znacznym stopniu zwiększy zakres możliwości finansowania działalności B+R przedsiębiorstw.

Ulga na prace badawczo-rozwojowe – wysokość odliczenia z podstawy opodatkowania stanowi:

 • 50% kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność badawczą i rozwojową.
 • 50% (MŚP) lub 30% (duże przedsiębiorstwa) innych wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową.
 

 

Wynagrodzenia 

Nabycie materiałów i surowców

Ekspertyzy, opinie, doradztwo, nabywanie wyników prac B+R od jednostek naukowych

 

Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

MŚP i Duże Przedsiębiorstwa 

100%

Centrum B+R

150%

 

NASZA METODOLOGIA

 1. Identyfikacja projektów: Mapowanie projektów B+R i ich klasyfikacja podatkowa.

Ustalenie terminu ważności i opłacalności odliczenia podatku.

 1. Raport Ekonomiczny:

Obliczanie kwalifikowalności kosztów oraz ulgi podatkowej. Pełne korzyści z ulgi podatkowej w uzasadniony sposób.

 1. Raport Techniczny: Opis techniczny działalności B+R. Określenie zakresów działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z definicjami podatkowymi.
 2. Wsparcie i bieżące konsultacje: Gotowość do wspierania reprezentacji prawnej przedsiębiorstwa w przypadku kontroli podatkowych.