INNOWACJE

W Euro-Funding doradzamy naszym klientom w definiowaniu i wdrażaniu strategii finansowania, łącząc różne możliwości dostępne na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Finansowanie innowacyjności ze środków publicznych w polsce

Ulgi podatkowe na badania i rozwój

Łączymy różne zachęty finansowe, rozwijając optymalne strategie finansowania

Zapewniamy najwyższą rentowność dla podejmowanych działań:

  • Dostosowujemy się do polityki finansowej, podatkowej i księgowej naszych klientów
  • Opierając się na strategicznym planie inwestycyjnym rozwijamy koncepcje finansowania, dostosowując je do aktualnych informacji i zmian regulacyjnych
  • Czuwamy nad prawidłowym wdrożeniem strategii. W trakcie całego procesu jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszymi klientami oraz jednostkami administracyjnymi zarządzającymi funduszami.

Pomoc bezpośrednia (dotacje, pożyczki preferencyjne) jest kompatybilna z zachętami podatkowymi i optymalną strategią finansowania polegającą na połączeniu obu narzędzi.

Dotacje i kredyty

Szukamy maksymalnej rentowności i zabezpieczenia prawnego w zakresie stosowania zachęt podatkowych i bezpośredniego wsparcia finansowego dla naszych klientów.

Dotacje i kredyty preferencyjne

Prowadzimy szczegółową analizę każdego projektu i jego cyklu życia, w celu określenia możliwości jego finansowania.

Opracowujemy indywidualne, szczegółowe mapy finansowania dla naszych klientów poprzez kompleksową analizę dostępnych narzędzi bezpośredniego finansowania na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Mamy bogate doświadczenie w ocenie projektów w różnych organizacjach zarządzających pomocą oraz wiedzę na temat konkretnych programów.

To szczegółowa wiedza na temat kryteriów stosowanych przez instytucje finansujące daje nam możliwość zmaksymalizowania sukcesu finansowego Projektu