Zyskaj z nami oszczędności dla Twojej firmy.

Od ponad 24 lat na świecie i ponad 10 lat w Polsce skutecznie analizujemy koszty naszych Klientów i pomagamy firmom w efektywnym zarządzaniu kosztami pośrednimi i bezpośrednimi.
Pomagamy w odpowiednim i zrównoważonym zarządzaniu pozycjami kosztowymi uwalniając potencjał naszych klientów i dając im przestrzeń do dalszego dynamicznego wzrostu.
Uzyskaj dostęp do najnowszej i stale aktualizowanej wiedzy w ramach P&L Consutingu i poznaj nasz P&L Business Focus realizowany w ramach strategii 360 stopni: jedna usługa – platforma korzyści.

 • Podatki i Ulgi na Innowacje:
  • Ulga Badawczo-Rozwojowa
  • IP BOX
  • Ulga na prototyp
  • Ulga na innowacyjnego pracownika
  • Ulga na ekspansje
  • Podatek od nieruchomości
 • Obszar społeczny (HR)
  • Składka wypadkowa
  • Składki PFRON
 • Media i Koszty pośrednie
  • Koszty Energii elektrycznej (analiza techniczna i kosztowa)
  • Koszty zakupowe w ramach P&L.

P&L Consulting rytm operacyjny:

 • Analizę 360 kosztów w ramach rachunku zysków i strat Klientów (P&L).
 • Pogłębiona analiza kosztów i wybór obszarów o wysokim potencjale finansowych korzyści dla Klienta.
 • Raport z analizy i akceptacja wdrożenia zaleceń.
 • Wdrożenie zaleceń z Raportu, aż do momentu uzyskania wymiernych korzyści przez Klienta.
 • Indywidualna platforma wiedzy wraz z pełną aktualizacją danych i przepisów dostosowaną do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego Twojej firmy.

Twój P&L to nasze DNA.