SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Wierzymy w ludzki charakter organizacji, a tym samym w ich zaangażowanie i odpowiedzialność względem społeczeństwa. Dlatego na poziomie korporacyjnym wspieramy fundacje zajmujące się realizacją projektów humanitarnych.

 • BUDOWA TAMY W TURKANA (KENIA)

  We współpracy z organizacją pozarządową „Nuevos Caminos” od 2004 roku jesteśmy zaangażowani w projekt zapewnienia podstawowej infrastruktury wodnej w północno-zachodniej części regionu Turkana w Kenii. Turkana stale boryka się z niedoborem źródeł pożywienia ze względu na niezwykle wymagające warunki uprawy roślin i hodowli zwierząt. Woda Jeziora Turkana ma charakter alkaliczny ze względu na wysokie stężenie soli mineralnych. Z tego względu nie może być wykorzystywana do spożycia. EURO-FUNDING sfinansowało budowę zapory w celu gromadzenia wody deszczowej. Projekt ten spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności.

 • SZKOŁA SPECJALNA, OŚRODEK OPIEKI DZIENNEJ I MIESZKANIA DLA OSÓB Z USZKODZENIEM MÓZGU W MADRYCIE

  W Hiszpanii współpracujemy z Fundacją „Numen”, która od ponad 15 lat zajmuje się opieką nad dziećmi i młodymi ludźmi w wieku od 3 do 20 lat, którzy cierpią na porażenie mózgowe.

 • PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI

  EURO-FUNDING zaangażowana jest w prace Fundacji „Ashoka” jako przedsiębiorca społeczny. Organizacja ta skupia osoby z doświadczeniem, przyciąga innowacyjne pomysły i organizuje szeroko zakrojone projekty dzięki sieci międzynarodowych kontaktów. Jej nadrzędnym celem jest realna poprawa warunków życia różnych społeczności.

 • AKCJE ŚWIĄTECZNE

  EURO-FUNDING bierze udział w szeregu akcji i kampanii gromadzenia funduszy i żywności na potrzeby osób potrzebujących. Wkład naszej firmy, zarządzany i rozdzielany przez organizacje pozarządowe, podwoił się w ostatnich latach.

OPINIE NA TEMAT PRAC SPOŁECZNYCH