POSIADANE CERTYFIKATY

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

EURO-FUNDING przyjęła zasady UN Global Compact w obszarze praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także spełniła wszystkie dziesięć zasad promowanych w ramach tej inicjatywy i zgodnych ze swoim kodeksem etyki i postępowania.

FENAC

Hiszpańska Federacja Stowarzyszeń Doradczych (FENAC) uznała Euro-Funding za jedną z trzydziestu najlepszych firm sektora zaawansowanych usług biznesowych