Wzrasta Znaczenie Biznes Planów w Grantach Europejskich

Wywiad z Óscarem Salazarem Torresem, doktorem biologii molekularnej i executive MBA, z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracach badawczo-rozwojowych w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Obecnie jest kierownikiem technicznym w dziale projektów europejskich Euro-Funding.

Jeśli firma planuje ubiegać się o granty europejskie, jak można rozpoznać program, który najlepiej pasuje do jej działalności i strategii?

Zasadniczo ważne jest, aby znać stan zaawansowania projektu, i określić czy rozpoczynamy jego realizacje od , badań podstawowych, badań stosowanych, czy prac rozwojowych. Aby to zrobić, konieczne jest umieszczenie technologii na osi Poziomu Gotowości Technologicznej (TRL), gdzie 1 to pomysł, a 10 to w zasadzie pojawienie się rozwiązania na rynku. Program Ramowy UE przewiduje konkursy pozwalające sfinansować projekty na wszystkich etapach rozwoju produktu lub technologii.

Jakie są najważniejsze czynniki sukcesu w procesie pozyskiwania dofinansowania?

Po pierwsze, należy mieć nowe i innowacyjne podejście technologiczne, które jest przełomowe w stosunku do obecnych rozwiązań. Po drugie, należy bardzo jasno określić plan rozwoju do czasu jego wdrożenia na rynku docelowym, przy uwzględnieniu przepisów europejskich i krajowych. Musimy również określić wszystkich interesariuszy, którzy będą tworzyć wartość produktu, oraz charakterystykę rynku, który powinien być odpowiednio wiarygodnie opisany  w biznesplanie. Wszystko to wraz z przemyślaną strategią wdrożenia, mocnym multidyscyplinarnym zespołem, odpowiednio dobranym konsorcjum oraz dobrze zaplanowanym budżetem jest gwarancją sukcesu. Należy pamiętać, że konieczne jest również uwzględnienie wpływu naszego rozwiązania na środowisko, społeczeństwo lub równość płci.

Jakie będą główne różnice między programem ramowym „Horyzont 2020” kończącym się w tym roku a programem „Horyzont Europa” (2021–2027)? Jakie będą wyzwania nowego programu ramowego?

Najistotniejsza różnica polega na wyraźnym postawieniu na  innowacje z dużą szansą wdrożenia na rynek. Wszystkie projekty muszą mieć jasny plan rozwoju i wdrożenia, aby wyniki badań mogły zostać przełożone na konkretne produkty i technologie, które trafią na rynek. Teraz udział przemysłu i MŚP w konsorcjach będzie znacznie bardziej promowany i konieczne będzie zwrócenie większej uwagi na ekonomiczny aspekt realizowanych projektów.

Sposoby finansowania będą bardziej zdywersyfikowane, z możliwością finansowania dla MŚP za pośrednictwem funduszy kapitałowych. Ponadto, projekty będą musiały w większym stopniu odpowiadać na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.

Jeśli firma chce utworzyć konsorcjum w celu opracowania i realizacji projektu, w jaki sposób najłatwiej  może pozyskać partnerów?

Komisja Europejska udostępnia usługę umożliwiającą znalezienie partnerów do wspólnego aplikowania w konkursach w ramach programu „Horyzont 2020”. System jest dostępny przez Participant’s Portali i jest komplementarny z systemami krajowych punktów kontaktowych, które dostarczają informacji w różnych obszarach tematycznych. Obecnie system zawiera także informacje o organizacjach i przedsiębiorstwach uczestniczących w finansowanych projektach, pochodzące z baz danych Komisji Europejskiej. W systemie można znaleźć główne dane organizacji, projekty UE, w których uczestniczy lub uczestniczyła, listę podmiotów z którymi nawiązała współprace oraz słowa kluczowe związane z projektami, wskazujące na obszary jej specjalizacji.

Gdzie szukać informacji? Jakie są najważniejsze kanały informacyjne , wydarzenia, spotkania w których należy uczestniczyć aby być na bieżąco poinformowanym?

Głównym narzędziem jest Participant’s Portal, na którym na bieżąco zamieszczane są aktualności i informacje o otwarciu naborów. Ponadto w dziale newsroom można znaleźć wszystkie informacje związane z ważnymi wydarzeniami związanymi z programem i prowadzonymi działaniami promocyjnymi np. dniami informacyjnymi.