Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi B+R lub z IP Box powinni przygotować stosowną dokumentację rachunkową, pozwalającą na wiarygodne określenie wysokości przysługujących im ulg. Czy można to zrobić już po zakończeniu roku podatkowego?

Ulga B+R – korzystne interpretacje

Obowiązujące od początku 2016 r. przepisy dotyczące ulgi na badania i rozwój potrzebowały trochę czasu, aby zainteresowała się nimi większa liczba przedsiębiorców. Wynikało to nie tyle z nowości, którą była ulga B+R, ale przede wszystkim z wysokości przysługującego pierwotnie odliczenia, które nie zachęcało do korzystania z tego instrumentu. Zdecydowana zmiana nastąpiła wraz z początkiem 2018 r., kiedy znacząco wzrosła wysokość dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Obecnie wynosi ona 100%, co oznacza, że koszty związane z działalnością B+R można odliczyć dwukrotnie, raz jako koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, a następnie jako tzw. koszty kwalifikowane w ramach ulgi na badania i rozwój.

Więcej o uldze B+R przeczytasz tutaj!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z ulgi B+R, są obowiązani w prowadzonej przez siebie ewidencji (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe) wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Jeszcze w latach 2016-2018 przedsiębiorcy wystąpili z kilkoma wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w celu potwierdzenia, że dopuszczalne jest wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych już po zakończeniu roku podatkowego. Organy podatkowe jednolicie potwierdzały w nich, że przygotowanie dokumentacji w formie ewidencji pomocniczej już po zakończeniu roku podatkowego, ale przed skorzystaniem z odliczenia, spełnia wymogi ustawowe.

IP Box – korzystny wyrok

W podobnym duchu wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 30 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Go 115/20) w kontekście IP Box. Sąd stwierdził, że aby móc zastosować stawkę podatku dochodowego w wysokości 5% nie trzeba było prowadzić odrębnej ewidencji ani od momentu wejścia w życie przepisów w tym zakresie (czyli od 1 stycznia 2019 r.), ani nie trzeba prowadzić takie ewidencji na bieżąco, a wystarczające jest jej sporządzenie na potrzeby rozliczenia rocznego.

Więcej o IP Box przeczytasz tutaj!

Takie podejście do niewątpliwie bardzo dobra wiadomość dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz firm komercjalizujących wyniki tych prac, które nie myślały wcześniej o korzystaniu ze związanych z tym ulg podatkowych. Może to okazać się szczególnie ważne teraz, w obliczu spowolnienia gospodarczego związanego z COVID-19 i ryzyka pogorszenia płynności finansowej. Przygotowanie dokumentacji, skorzystanie z odliczenia i odzyskanie nadpłaconego podatku może znacząco poprawić kondycję wielu przedsiębiorstw.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką ulgi B+R lub IP Box i chcieliby przeanalizować możliwości płynące z tych instrumentów w ramach swojej działalności, w tym także w kontekście prawa do odzyskania podatku dochodowego zapłaconego za ubiegłe lata, pozostajemy do dyspozycji.