Pomimo wyczerpania się środków krajowych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE i opóźnienia w ogłoszeniu konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027, wciąż można skorzystać z dofinansowania innowacyjnych projektów bezpośrednio z Brukseli. Konkurs EIC Accelerator pozwala na wsparcie wysoce innowacyjnych projektów realizowanych w całej UE. Dodatkową zachętą do skorzystania z konkursu jest możliwość sfinansowania ze środków krajowych kosztów przygotowania wniosku składanego do Brukseli (Granty na Eurogranty).

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości pozyskania wsparcia.

Międzynarodowy zespół Euro-Funding od ponad 25 lat specjalizuje się w pozyskiwaniu środków bezpośrednio z Brukseli

Zachęcamy do skorzystania z aktualnie dostępnych możliwości dofinansowania

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania lub telekonferencji, podczas których będziemy mogli omówić Państwa potrzeby w zakresie finansowania.