Komisja Europejska

Unia Europejska ma potężne narzędzia do promowania R&D w Europie. Instrumenty te mają istotne zalety: silne natężenie na wsparcie, stabilność w czasie, inteligentnej, aby uzyskać jak najwięcej wspólnego wysiłku i jakości w zarządzaniu projektami i projektowania programu.

Od EURO-FINANSOWANIA pomóc naszym klientom finansowanie ich projektów w różnych dziedzinach.

H2020 ramach konsorcjum zwykle wsparcia i finansowania od 70% do 100% projektów. Pracujemy w różnych sektorach: zdrowia, biotechnologii, technologii ICT, energia, środowisko

Możliwości są niektóre bardzo elastyczny H2020 liczne, jak Fast Track do instrumentu innowacji i MŚP, które zaspokajają do niezliczonych inicjatyw.

Ponadto program LIFE zapewnia finansowanie projektów, które oferują innowacyjne rozwiązania z wyraźnym wpływie na środowisko i mają potencjał do skopiowania

Dla obu środowiskach mieć duży zespół rozproszonego przez UE: głównie inżynierów i lekarzy w różnych dyscyplinach, z wykazanej zdolności do koordynacji, rozwoju i tworzenia sieci, a wspierany przez wskaźnik sukcesu pomiędzy 50% a 80%.

Klasyfikacja projektów według dwóch kategorii:

A – ATYPY PROJEKTÓW W ZALEŻNOŚCI OD SEKTORA REALIZACJI:

B – TYPY PROJEKTÓW POD WZGLĘDEM POZIOMU GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ (TRL). POZIOM GOTOWOSCI – OD 1 DO 9