Od 18 października można składać wnioski w ramach konkursu Internacjonalizacja MŚP przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze Polski Wschodniej.

Możliwe jest sfinansowanie:

  • udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych; 
  • usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usług związanych bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Warunkiem jest posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu. Maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. zł.

Wnioski można składać do 22 grudnia 2021 roku.

Zapraszamy do kontaktu.