Specjalista ds. projektów europejskich

Nasze oczekiwania:
wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki techniczne i „Life Science”),
znajomość języka angielskiego (min. poziom B2),
wiedza z obszaru funduszy europejskich (programy, systemy wdrażania, przepisy UE i krajowe – w szczególności dotyczące pomocy publicznej i programu POIR),
doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy ze środków unijnych i rozliczaniu projektów dofnansowanych ze środków publicznych,
znajomość procesów rozwoju innowacji i specyfiki projektów B+R,
mile widziane doświadczenie w zakresie ulgi podatkowej na działalność B+R i/lub programów: Horyzont 2020, LIFE+, ERASMUS+,
dodatkowym atutem będzie umiejętność sporządzania analiz finansowych.

Do obowiązków kandydata będzie należało:
bieżące analizowanie możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla klientów,
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym biznesplanów i wniosków o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych,
współpraca z klientami w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej,
rozliczanie i koordynowanie projektów,
bieżący kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi, klientami, partnerami projektów,
obsługa klientów w zakresie ulgi podatkowej na działalność B+R (po przeszkoleniu),
budowanie i utrzymywanie dobrych i długotrwałych relacji z klientami.

Oferujemy:
pełną wyzwań pracę przy projektach dotyczących rozwijania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach finansowanych przez Venture Capital i nagradzanych w prestiżowych międzynarodowych konkursach,
szkolenie w zakresie ulgi na działalność B+R,
wsparcie zespołu kompetentnych i doświadczonych specjalistów,
atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do doświadczenia,
umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu.

Prosimy przesłanie CV w języku angielskim na adres email: kkowalska@euro-funding.com