Komisja Europejska

Unia Europejska ma potężne narzędzia do promowania R&D w Europie. Instrumenty te mają istotne zalety: silne natężenie na wsparcie, stabilność w czasie, inteligentnej, aby uzyskać jak najwięcej wspólnego wysiłku i jakości w zarządzaniu projektami i projektowania programu.

Od EURO-FINANSOWANIA pomóc naszym klientom finansowanie ich projektów w różnych dziedzinach.

H2020 ramach konsorcjum zwykle wsparcia i finansowania od 70% do 100% projektów. Pracujemy w różnych sektorach: zdrowia, biotechnologii, technologii ICT, energia, środowisko

Możliwości są niektóre bardzo elastyczny H2020 liczne, jak Fast Track do instrumentu innowacji i MŚP, które zaspokajają do niezliczonych inicjatyw.

Ponadto program LIFE zapewnia finansowanie projektów, które oferują innowacyjne rozwiązania z wyraźnym wpływie na środowisko i mają potencjał do skopiowania

Dla obu środowiskach mieć duży zespół rozproszonego przez UE: głównie inżynierów i lekarzy w różnych dyscyplinach, z wykazanej zdolności do koordynacji, rozwoju i tworzenia sieci, a wspierany przez wskaźnik sukcesu pomiędzy 50% a 80%.

H2020

Klasyfikacja projektów według dwóch kategorii:

A – ATYPY PROJEKTÓW W ZALEŻNOŚCI OD SEKTORA REALIZACJI:

B – TYPY PROJEKTÓW POD WZGLĘDEM POZIOMU GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ (TRL). POZIOM GOTOWOSCI – OD 1 DO 9

LIFE

Klasyfikacja projektów według dwóch kategorii.

A – TYPY PROJEKTÓW WEDŁUG TEMATU:

Środowisko

Climate Action

B – TYPY PROJEKTÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU:

INSTRUMENT MŚP (INSTRUMENT MŚP)

Instrument MŚP (instrument MŚP) jest podprogram Horyzont 2020 (Horizon 2020) dedykowana do małych i średnich przedsiębiorstw i skierowane do wszystkich typów innowacyjnych MŚP wykazujących silną ambicję stworzenia, wzrostu i umiędzynarodowienia. Instrument ten ma zastosowanie do wszystkich rodzajów innowacji, w tym innowacji nietechnologicznych i usługowych.

Trzy fazy, które tworzą instrumentu MŚP i obejmujące cały cykl innowacji są:

  • Faza 1 – Pojęcie i wykonalności ocena: MSP otrzymują środki na studium wykonalności naukowego lub technicznego i potencjału komercyjnego nowej idei (proof of concept) opracowanie innowacyjnego projektu. Pozytywny wynik tej oceny pozwoli na finansowanie w następujących etapach.
  • Faza 2 – R&D, demonstracji i replikacji rynek: Badania i rozwój koncentruje się na demonstracji (testowanie prototypu, badania dylatacyjnych, projektowanie, innowacyjnych procesów pilotażowych, produktów i usług, weryfikacji wyników, będą wspierane etc. replikacji handlowa). i.
  • Etap 3: Komercjalizacja: Faza ta nie zapewni finansowanie bezpośrednich innych niż działań wspierających, ale ma na celu ułatwienie dostępu do kapitału prywatnego i sprzyjającego otoczenia dla innowacji. Oczekuje się połączyć z dostępem do finansowania podwyższonego ryzyka.

Ze wsparcia Euro-funduszów i chcemy, aby europejskie fundusze dla tych tradycyjnych lub innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, które mają ambicję rosnąć, rozwijać i umiędzynarodowienia przez europejskiego projektu innowacyjnego. Euro-fundusze posiada zespół ekspertów, aby pomóc promować i wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, obejmujące cały cykl generacji wniosek z oceny i prezentacji projektu i pomysłu do klienta coachingu, przygotowując nowe „zasady” ustalone dla instrumentu MSP w latach 2018-2020.

FAST TRACK DO INNOWACJI - FTI (FAST TRACK)

Fast Track do innowacji – FTI (fast track) finansowania jest podprogram Horyzont 2020 (Horizon 2020) poświęconym propozycji finansowania dla rynku implementacji, otwartych dla wszystkich typów uczestników i tematycznych innowacyjnych rozwiązań w pełni otwarte. Ten „opening” łączy się z możliwością, że wszystkie rodzaje podmiotów zaangażowanych w pracę innowacji razem i oferta innowacji na rynku i / lub społeczeństwa, będzie promować współpracę międzysektorową i interdyscyplinarny.

Cele zaproponowane przez instrument FTI to:

  • Zmniejszenie zakresu czasowego pomysłu do rynku: Projekt rozpocznie 6-9 miesięcy po złożeniu wniosku
  • Aby zachęcić do udziału ubiegających się po raz pierwszy w zakresie finansowania badań i innowacji w UE: brak różne fazy i nie przeprowadza studium wykonalności jest finansowany, więc to musi być zdefiniowane przed złożeniem propozycja ale są podlegające finansowaniu działań, aby zakończyć ustawienia i polerowania biznes plan.
  • Zwiększenie inwestycji sektora prywatnego w badania i innowacje.

Od Euro finansowania i chcemy otrzymać wsparcie europejskie fundusze na tych innowacyjnych firm, które mają ambicję rosnąć, rozwijać i umiędzynarodowienia przez europejskiego projektu innowacyjnego, który pozwala na szybkie uruchomienie produktu lub usługi na rynek. Euro-fundusze posiada zespół ekspertów, aby pomóc promować i wspierać wszystkich rodzajów firm, obejmujące cały cykl generacji wniosek z oceny i prezentacji projektu do jego kierownictwem raz uzyskanego finansowania Europę.