Do 70% dofinansowania na innowacyjne inwestycje!

Kredyt na innowacje technologiczne to atrakcyjny konkurs pozwalający sfinansować koszty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski można składać do 30.12.2020. Po więcej informacji zapraszamy do artykułu.

Ulga na roboty – nasz komentarz dla Gazety Prawnej

Preferencja dla tych, którzy zechcą zautomatyzować stanowiska pracy, będzie dotyczyć wydatków poniesionych na ten cel w latach 2021–2025. Podatnicy będą mogli je jednak rozliczyć jeszcze przez sześć lat – do 2031 r. Komentujemy założenia projektu.

Ulga na roboty od 2021 roku – wiemy coraz więcej

Zapowiadana przez Ministerstwo Rozwoju ulga na roboty nabiera konkretnych kształtów. Z ostatnich informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że już od 1 stycznia 2021 r. podatnicy będą mogli skorzystać z nowej preferencji podatkowej i odliczyć dodatkowo 50% wydatków poniesionych na robotyzację. Katalog kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu ma być ściśle określony i obejmować nie tylko wydatki na nabycie samego sprzętu, ale również m.in. niektóre koszty związane z wdrożeniem technologii.

Szybka Ścieżka „AGROTECH” – 100 mln zł z Funduszy Europejskich

W połowie sierpnia NCBR ogłosił nowy konkurs w ramach Podziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka „Agrotech”. 100 mln zł z Funduszy Europejskich ma wesprzeć podmioty planujące realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym.

Ulga na automatyzację już od 1 stycznia 2021 r.?

Temat wprowadzenia nowej ulgi na automatyzację (nazywanej również ulgą na roboty) pojawił się jesienią ubiegłego roku w wypowiedziach przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju. Kształt proponowanych przepisów miał zostać przedstawiony jeszcze na początku marca 2020 r., ale ostatecznie przegrał z pandemią COVID-19. W ostatnich tygodniach wraca on jednak do debaty, jako jeden ze środków mających służyć przeciwdziałaniu kryzysowi.

Zmieniamy się dla Was!

Od czerwca zapraszamy do naszego nowego biura, które mieści…

Ulga B+R oraz IP Box – warto przygotować dokumentację

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi B+R lub z IP Box powinni przygotować stosowną dokumentację rachunkową, pozwalającą na wiarygodne określenie wysokości przysługujących im ulg. Czy można to zrobić już po zakończeniu roku podatkowego?

Ulga B+R – nadzór i kierownictwo to koszty kwalifikowane

Firmy korzystające z ulgi B+R mają czasami wątpliwości, czy koszty zatrudnienia pracowników sprawujących nadzór lub kontrolę nad pracami badawczo-rozwojowymi podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania.
Biznes Planów w Grantach Europejskich

Wzrasta Znaczenie Biznes Planów w Grantach Europejskich

Wywiad z Óscarem Salazarem Torresem, doktorem biologii molekularnej i executive MBA, z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracach badawczo-rozwojowych w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Obecnie jest kierownikiem technicznym w dziale projektów europejskich Euro-Funding.
COVID-19 – ulga B+R oraz IP BOX na specjalnych zasadach

COVID-19 – ulga B+R oraz IP BOX na specjalnych zasadach

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 wprowadziły szczególne regulacje dla podatników zainteresowanych ulgą B+R oraz IP BOX. Skorzystanie z nich przez przedsiębiorców może przynieść wymierne korzyści i poprawić płynność finansową wielu firm zmagających się z problemami związanymi z COVID-19.